Rozważania Drogi Krzyżowej

„Droga Krzyżowa – rozważania 2021”: nagranie powstało z inicjatywy wybitnego kompozytora i pianisty Tomasza Glanca, pochodzącego z Nowego Miasta Lubawskiego, który jednocześnie skomponował muzykę. Tekst napisał Jacek Bursztynowicz a głosu użyczyli: Teresa Lipowska, Magdalena Zawadzka, Barbara Bursztynowicz, Brygida Turowska, Jolanta Glanc, Jerzy Zelnik, Bogdan Dmowski, Tytus Wojnowicz i Benedykt Frąckiewicz. Nagranie ilustrowane jest obrazami Drogi Krzyżowej ( z roku 1787 r., autorstwa C.Ł.) pochodzącymi z Klasztoru w Łąkach Bratiańskich, obecnie znajdujące się w Bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Ponadto w filmie wykorzystano nagrania panoramy Nowego Miasta Lubawskiego wraz z Bazyliką oraz jej wnętrzem i eksponatami (min. Pieta – kamienna rzeźba datowana na rok 1400, jedna z piętnastu zachowanych do dzisiaj wapiennych figur z terenu państwa zakonnego). Produkcją nagrania filmowego zajęła się Fundacja im. Działyńskich. „Przesłaniem naszym jest próba ukazania Męki Chrystusa w kontekście obecnej sytuacji epidemii, gdzie wiele milionów osób jest dotkniętych przez: strach, choroby (również psychiczne), samobójstwa, utratę pracy, dochodów i nadziei, ograniczenie kontaktów społecznych i narastanie konfliktów rodzinnych oraz cale mnóstwo dodatkowych
i nawet jeszcze niewidzialnych epizodów codzienności” – Tomasz Glanc. https://www.youtube.com/watch?

v=GF0xlcszy1Q